Applikasjonsutvikling

Gruppeeksamen

Høsten 2020 hadde vi faget Applikasjonsutvikling, og der var eksamensoppgaven å utarbeide en Taskplanner/To-do list app for eksamen. Du kan gjerne følge linken under for å teste appen:

www.lgtaskplanner.herokuapp.com

Prosjektet gikk ut på å programmere en skybasert app der man kunne opprette bruker, slette bruker, lage lister med gjøremål, redigere/slette listene etc. 

Det var ikke meningen at vi skulle fokusere på CSS i denne oppgaven, derfor ble det en veldig enkel layout. Prosjektet ble vurdert ut ifra hvordan vi behersket klient- og serverdelen av programmering. 

Appen kjører via Heroku som er en skybasert plattform.

Disse oppgavene vi utførte i prosjektet:

1. Create, delete and update user
2. Create, delete and update lists
3. Create, delete and update list-items
4. User login (authenticate with crypted password)
5. Set list as public/unpublic

Verktøy: JavaScript, HTML, CSS, Node.js, Express, Github, Heroku, Visual Studio Code, DataGrip